Biên Báo đi chậm

  • Số hiệu biển báo: W.245a
  • Tên biển báo: Đi chậm
  • Chi tiết báo hiệu: Dùng để nhắc lái xe giảm tốc độ đi chậm. Biển đặt ở vị trí thích đáng trước khi đến đoạn đường yêu cầu đi chậm.
  • Vật Liệu: Tôn mạ kẽm dày 1,2mm -1,5mm , màng phản quang 3M3900 hoặc 3M610, sản xuất theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT
  • Nhà sản xuất : Công Ty Tnhh Sản Xuất Đầu Tư Và Thương Mại Thành Lợi Việt Nam