Sơn đường Giao Thông

Tên sản phẩm : Sơn đường Giao Thông

Mô tả sản phẩm:
Sơn dẻo nhiệt là loại vật liệu giao thông dùng để kẻ vạch đường trên các bề mặt như: Đường nhựa asphalt, bề mặt bê tông, bề mặt epoxy,…